“Ngộ mà không biết
Cầu mà không thể
Thủ mà không lấy được
Độc ảnh nan song”

Dịch nghĩa:

“Gặp mà không biết

Muốn mà không thể có được

Ở trong tay nhưng không thể giữ được

Chỉ một người không thể thành đôi..”

Tên Truyện:Không thể chung đôi
Tác Giả:Tuý Tửu Vi Hàm
Số Chương: Truyện ngắn
Thể Loại: Ngôn tình

Dowload Ebook Không thể chung đôi Full PRC, EPUB, PDF

Chú ý: Tên lửa hiện tại đã đóng cửa, nên các link tên lửa sẽ không dùng đc

Tên Lửa: PRC, EPUB
UserCloud: PRC, EPUB
MediaFire: PRC, EPUB

Ebook Không thể chung đôi Full PRC, EPUB – Tuý Tửu Vi Hàm
Đánh Giá