Ebook Lộng Triều Full PRC - Thụy Căn

Tạo hóa trêu người, người thường bước trên phi phàm đường, tiểu ẩn ẩn vu dã, đại ẩn ẩn vu thị, lớn ẩn ẩn vu hướng, thả xem Triệu quốc đống như thế nào sáng tạo huy hoàng.Nội dung nói về Triệu Quốc Đống, xuất thân từ một gia đình nông dân, học đại học cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp về địa phương công tác và từng bước đi sâu vào hệ thống chính trị ở địa phương.

Tên Truyện:Lộng Triều
Tác Giả:Thụy Căn
Số Chương: 20 Quyển
Thể Loại: Quan trường, Đô thị

Dowload Ebook Lộng Triều Full PRC, EPUB, PDF

Chú ý: Tên lửa hiện tại đã đóng cửa, nên các link tên lửa sẽ không dùng đc
PRC: 4Share || Userscloud || Tên Lửa

Ebook Lộng Triều Full PRC – Thụy Căn
Đánh Giá