Our Nations Miner

Our Nations Miner, trong game bạn sẽ vào vai “Công nhân mỏ Đơn vị 4268” – một Người kỹ sư biến đổi gen, sinh ra từ những ý tưởng của một công ty ngoài không gian.
Dowload Our Nations Miner
Khẳng định giá trị của bạn như một đơn vị khai thác mỏ qua những nguyên liệu thu hoạch được từ những hành tinh nhỏ, sau đó chế tạo và tặng những vật phẩm có giá trị cho đế chế – bạn sẽ được thưởng.

System requirements

    Minimum:

  • OS: Windows 7+
  • Memory: 4 GB RAM
  • Graphics: DirectX 11 Compatible
  • DirectX: Version 11
  • HDD: Storage: 7 GB available space

Trailer

download_skipad

Our Nations Miner

4Share.vn || Tên Lửa || Fshare

Our Nations Miner – HI2U [Indie / RPG | 2015]
Đánh Giá