Ebook Đế Quốc Thiên Phong Full PRC

Đây là một câu chuyện của một tên binh sĩ dần dần thăng tiến thành tướng quân.

Nhân vật chính không có thủ hạ, nhưng huynh đệ rất đông, nữ nhân rất nhiều, nhưng chỉ thật sự yêu thương một người duy nhất, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng chí tại thiên hạ.

Tác phong: là tên tham quan lớn nhất, lại là tướng quân thanh liêm nhất, cũng là tên cường đạo hung ác nhất trong lịch sử.

Hắn nguyện chỉ làm một chân tiểu nhân, vĩnh viễn không làm một nguỵ quân tử.

Bậc quân vương, cũng chỉ như nguỵ quân tử mà thôi…

Chúng ta yy kết quả, nhưng chúng ta không yy quá trình, làm cho tất cả kỳ tích đều trở nên hợp lý một cách tự nhiên.

Tên Truyện:Đế Quốc Thiên Phong
Tác Giả:Duyên Phận
Số Chương: Q7-C93
Thể Loại: Lịch Sử Quân Sự
 

download_skipad

Dowload Ebook Đế Quốc Thiên Phong Full PRC, EPUB, PDF


Ebook Đế Quốc Thiên Phong Full PRC – Duyên Phận
Đánh Giá