Truyện nằm trong cấm kị hệ liệt của Mê Dương.
Truyện có đảo công đảo thụ rất hợp tình hợp lẽ! Dường như khi đoc truyện ta có thể thấy làm công hay làm thụ ko quan trọng! Mà tình yêu mới là cái chúng ta hướng đến !
Khi yêu thì muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ người yêu, muốn kết hợp cùng người ấy mãi mãi một chỗ.

Tên Truyện:Huých tường
Tác Giả:Mê Dương
Số Chương: 13 Chương + 2 PN
Thể Loại: Đam mỹ

Dowload Ebook Huých tường Full PRC, EPUB, PDF

Chú ý: Tên lửa hiện tại đã đóng cửa, nên các link tên lửa sẽ không dùng đc

Ebook Huých tường Full PDF – Mê Dương
Đánh Giá