Lần đầu tiên gặp Vũ là ở cửa một cửa hàng ăn sáng. Đó là vào đầu hạ , ở thành phố W mọi thường thường có thói quen ăn sáng ở bên ngoài , cho nên , rất nhiều cửa hàng đặt bàn ăn ở bên ngoài cửa còn nhiều hơn so với trong quán .

Tên Truyện:Tình yêu dài hơn cái chết
Tác Giả:Ngai Bối Bối
Số Chương: Đoản văn
Thể Loại: Ngôn tình
 

download_skipad

Dowload Ebook Tình yêu dài hơn cái chết Full PRC, EPUB, PDF


UserCloud: PRC, EPUB
MediaFire: PRC, EPUB

Ebook Tình yêu dài hơn cái chết Full PRC, EPUB – Ngai Bối Bối
Đánh Giá