Trong wordpress có một điều hạn chế là không hỗ trợ việc tùy chỉnh Hiện và ẩn widget theo trang,Categories, post trong wordpress. Chẳng hạn  muốn chỉ định sự xuất hiện của một Widget tùy theo từng chuyên mục hay từng trang cụ thể mà không phải động tay đến code .Với Widget Logic plugin bạn được việc đó

 

Hiện và ẩn widget theo trang, Categories, post trong wordpress với Widget Logic plugin

 

bạn tải và cài đặt plugin tại đây: http://wordpress.org/extend/plugins/widget-logic/

 

Hiện widget theo trang, Categories, post trong wordpress

sau khi đã cài xong Widget Logic plugin. trong phần widget chúng ta sẽ thấy thêm 1 trường widget logic

widget login plugin 249x300 Cách hiện và ẩn widget theo trang, Categories, post trong wordpress

Chúng ta sẽ sử dụng các hà, điều kiện để hiển thị widget. Ví dụ bạn muốn  hiện plugin ở page và ko hiện ở trang chủ và post, categories . Bạn đền code vào wdget login là is_page().

Hiển thị plugin

 • dựa theo Id page: is_page(’5′) hiển thi ở trang có id là 5. Hiển thị ở nhiều trang is_page(array(5,6))
 • Dựa theo title page:  is_page(‘title bài viết’)
 • theo slug page: is_page(‘advertise-with-us’)

Ẩn plugin

chúng ta thêm dấu “!” và trước lệnh hiển thị

 • dựa theo Id page: !is_page(’5′) hiển thi ở trang có id là 5. Hiển thị ở nhiều trang !is_page(array(5,6))
 • Dựa theo title page:  !is_page(‘title bài viết’)
 • theo slug page: !is_page(‘advertise-with-us’)

Các lệnh để hiển thị plugin

 • is_page() – hiển thị theo page.
 • is_single() – hiển thị theo Posts.
 • is_category() – hiển thị theo Category archive .
 • is_tag() – hiển thị theo tag archive .
 • is_date() – theo ngày, tháng, năm archive
 • is_archive() – This is for all category, tag, day, monthly, yearly archive pages.
 • is_home() – trang chủ. nếu bạn chọn trang chủ wordpress là trang tĩnh thì is_home() sẽ không hoạt động để hiển thị widget.
 • is_front_page() – front page of the blog
 • is_sticky() – if a post selected as the sticky post
 • comments_open() – if comments are allowed
 • pings_open() – if pings are allowed
 • is_author() – if author archive displayed
 • is_search() – if search results page displayed
 • is_404() – if 404 page shown
 • is_active_sidebar() – if sidebar in active,
 • is_plugin_active() – if a plugin is active
 • is_singular – At all of these cases is_single(), is_page(), is_attachment()

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.