quyen luc tuyet doi

Phạm Hồng Vũ, một tên cảnh sát nghiện thuốc với đôi mắt “hung quang” làm không biết bao nhiêu tên phạm nhân phải hoảng sợ, trong một lần đi bắt tội phạm ở KTV thì bị ăn “kẹo đồng” và trùng sinh về năm 1986. Ông trời cho hắn một cơ hội sống lần thứ hai, không lẽ lại làm tên cảnh sát quèn? Hắn quyết định tiếp tục dấn thân vào con đường quan trường với lợi thế về khoản “biết trước tương lai” của mình.

Tên Truyện: Quyền Lực Tuyệt Đối
Tác Giả:Hãm Bính
Số Chương:886
Thể Loại:Quan Trường – Đô Thị

 

download_skipad

PRC: Link 1 || Link 2

Ebook Quyền Lực Tuyệt Đối Full PRC – Hãm Bính
Đánh Giá