Ebook Siêu Cấp Tội Phạm Full PRC- Oai Đảo Thần

“Binh sĩ không muốn làm tướng quân thì không phải là một binh sĩ tốt.” Đây là điều mà huấn luyện viên chiến đấu trong ngày đầu tiên dạy cho chúng ta đã nói. Khi đó ta còn cho rằng huấn luyện viên thật vĩ đại, là tồn tại không thể chiến thắng….

Nhưng kể từ khi ta bị Hệ Thống Chiến Thần nhập vào thân, ngộ sát huấn luyện viên, sau đó bị phán tội vào Karl ngục giam, cả đời bị giam cầm, ta cũng viết cho mình một câu danh ngôn, để khích lệ cuộc sống của ta sau này: “Tù phạm không muốn vượt ngục, thì không phải là một tù phạm tốt.”

Ta bắt đầu bị Chiến Thần Hệ Thống trong đầu bức bách đi chiến đấu…

Tên Truyện:Siêu Cấp Tội Phạm
Tác Giả:Oai Đảo Thần
Số Chương: 475
Thể Loại: Khoa Huyễn
 

download_skipad

Dowload Ebook Siêu Cấp Tội Phạm Full PRC, EPUB, PDF


PRC: 4Share || UserCloud || Tên Lửa

Ebook Siêu Cấp Tội Phạm Full PRC- Oai Đảo Thần
Đánh Giá