Các bạn vào game, kiểm tra Medal bằng lệnh /bank bal rồi sau đó gõ các lệnh bên dưới để mua Item.
Nên dùng tính năng Search (Ctrl + F) của Web Browser để tìm kiếm Item cho nhanh.
Lưu ý: Khi mua Item bắt buộc Inventory phải trống 1 Slot.
VD: /shop sb eye là Item summon Eye of Cthulhu.
Lứu ý là nhấp vào tiêu đề bài đăng này để thấy toàn bộ danh sách.

 [Sumboss Items]
/shop sb brain – 1 Bloody Spine – 500.000
/shop sb eye – 1 Suspicious Looking Eye – 500.000
/shop sb slime – 1 Slime Crown – 500.000
/shop sb truffleworm – 1 Truffle Worm – 20.000.000
/shop sb twins – 1 Mechanical Eye – 1.000.000
/shop sb skeletron – 1 Mechanical Skull – 1.000.000
/shop sb destroyer – 1 Mechanical Worm – 1.500.000

[Boss]
/shop boss guardian – 1 Dungeon Guardian – 100.000.000
/shop boss plantera – 1 Plantera – 3.000.000
/shop boss wof – 1 Wall of Flesh @ Hell – 3.000.000

[Potions]
/shop potion heal – 30 Greater Healing Potion – 350.000
/shop potion mana – 75 Greater Mana Potion – 500.000

[Weapons]
/shop weapon molotov – 99 Molotov Cocktail – 100.000
/shop weapon muramasa – 1 Muramasa – 10.000.000
/shop weapon sniperrifle – 1 Sniper Rifle – 10.000.000
/shop weapon snowmancannon – 1 Snowman Cannon – 30.000.000
/shop weapon snowballcannon – 1 Snowball Cannon – 100.000

[Ores]
/shop ore obsidian – 999 Obsidian – 1.000.000
/shop ore hellstone – 999 Hellstone – 1.000.000
/shop ore meteorite – 999 Meteorite – 1.000.000
/shop ore cobalt – 50 Cobalt Ore – 1.000.000
/shop ore palladium – 20 Palladium Ore – 2.000.000

[Items]
/shop item cobweb – 999 Cobweb – 1.000.000
/shop item crystalshard – 999 Crystal Shard – 1.000.000
/shop item glowingmushroom – 999 Glowing Mushroom – 100.000
/shop item spiderfang – 99 Spider Fang – 1.000.000
/shop item star – 100 Fallen Star – 100.000
/shop item lifecrystal – 1 Life Crystal – 100.000

[Tools]
/shop tool livingwoodwand – 1 Living Wood Wand – 500.000
/shop tool leafwand – 1 Leaf Wand – 500.000
/shop tool autohammer – 1 Autohammer – 1.000.000

[Tiles]
/shop tile dynastywood – 999 Dynasty Wood – 1.000.000
/shop tile reddynastyshingles – 999 Red Dynasty Shingles – 1.000.000
/shop tile bluedynastyshingles – 999 Blue Dynasty Shingles – 1.000.000
/shop tile richmahogany – 999 Rich Mahogany – 500.000
/shop tile clayblock – 999 Clay Block – 500.000
/shop tile stoneblock – 999 Stone Block – 200.000″
/shop tile wood – 999 Wood – 100.000

[Accessories]
/shop accessory guidevoodoodoll – 1 Guide Voodoo Doll – 1.000.000
/shop accessory ankletofthewind – 1 Anklet of the Wind – 1.000.000
/shop accessory aglet – 1 Aglet – 500.000
/shop accessory bandofregeneration – 1 Band of Regeneration – 500.000
/shop accessory bandofstarpower – 1 Band of Starpower – 500.000
/shop accessory feralclaws – 1 Feral Claws – 1.000.000
/shop accessory sniperscope – 1 Sniper Scope – 5.000.000
/shop accessory climbingclaws – 1 Climbing Claws – 500.000
/shop accessory iceskates – 1 Ice Skates – 100.000
/shop accessory blizzardinabottle – 1 Blizzard in a Bottle – 100.000
/shop accessory flurryboots – 1 Flurry Boots – 100.000
/shop accessory CloudinaBottle – 1 Cloud in a Bottle – 100.000
/shop accessory hermesboots – 1 Hermes Boots – 1.000.000
/shop accessory shoespikes – 1 Shoe Spikes – 100.000

[Statues]
/shop statue shark – 1 Shark Statue – 50.000.000
/shop statue skeleton – 1 Skeleton Statue – 10.000.000

[Ammo]
/shop ammo rocketi – 999 Rocket I – 1.000.000
/shop ammo rocketiii – 999 Rocket III – 10.000.000

[Wings]
/shop wing spooky – 1 Spooky Wings – 100.000.000
/shop wing fairy – 1 Tattered Fairy Wings – 100.000.000
/shop wing steampunk- 1 Steampunk Wings – 150.000.000

[Coins]
/shop coin p1 – 1 Platinum Coin – 100.000
/shop coin p10 – 10 Platinum Coin – 1.000.000
/shop coin p100 – 100 Platinum Coin – 10.000.000
/shop coin p999 – 999 Platinum Coin – 100.000.000

[Furniture]
/shop furniture extractinator – 1 Extractinator – 100.000
/shop furniture icemachine – 1 Ice Machine – 100.000

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.